Superfund Płynnościowy otrzymał notę 5A

Wyniki inwestycyjne w perspektywie 2 i 3 letniej plasują SFIO Płynnościowy na trzecim miejscu wśród otwartych funduszy pieniężnych*.

W grudniowym rankingu funduszy inwestycyjnych – przygotowanym przez niezależny ośrodek AnalizyOnline – opartym o wskaźnik Information Ratio (badający relację zysku do ryzyka) Superfund Płynnościowemu przyznano ocenę 5A w horyzoncie długoterminowym, w skali mierzonej od 1 do 5 pkt. Jest to bardzo dobra ocena na tle konkurencji.

W 2010 r. roku Superfund Płynnościowy osiągnął stopę zwrotu 5,95 proc. (wykres poniżej) co średniorocznie daje wynik 5,97 proc. Od uruchomienia (17.10.2007r.) fundusz ten przyniósł 20,8 proc. zysku.