Raport z zarządzania grudzień 2010

Strategie inwestycyjne funduszu Superfund przyniosły na koniec 2010 roku solidne zyski. Rynki akcyjne notowały wzrosty, których podstawę stanowiły działania podejmowane przez rządy państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. Dobrze radziły sobie rynki w Azji, za wyjątkiem Chin, gdzie bank centralny ponownie podwyższył stopy procentowe w ramach prowadzonej walki z inflacją. Na rynkach obligacji i pieniężnych wyniki były mieszane. Obligacje długoterminowe nie radziły sobie najlepiej z powodu dobrych danych ekonomicznych, które ograniczyły zapotrzebowanie na bezpieczne stopy zwrotu. Rynki walutowe także przyspieszyły pod koniec roku. Brazylia, Chile, Australia i Kanada nadal przyciągały do siebie kapitał za sprawą siły rynków towarowych. Inwestycje w surowce energetyczne okazały się zyskowne, w sytuacji spadku poziomu zapasów i osłabienia dolara pod koniec roku. Fundusz Superfund odnotował wzrosty na rynkach metali, gdy złoto, srebro i miedź zamknęły rok na górce dzięki doskonałemu popytowi ze strony inwestorów i przemysłu. Inwestycje na rynkach zbóż i rynkach rolnych także przyniosły stabilne wyniki.

Na rynku lutowych kontraktów na złoto byliśmy świadkami kontynuacji imponujących wyników, a rynek zakończył grudzień wzrostem o 2,5 proc., zwiększając łączny wzrost od początku roku do poziomu 29,5 proc. W roku 2010 ceny złota zyskały także w euro (+38,8 proc.) i w funtach szterlingach (+34,1 proc.), a to za sprawą akomodacyjnej polityki pieniężnej i olbrzymiego deficytu poszczególnych państw, a co za tym idzie braku zaufania do działań rządów.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za grudzień 2010