Raport z zarządzania marzec 2011

<p> Strategie Superfund zakończyły marzec przy nieznacznych stratach na tle zawirowań na Bliskim Wschodzie i trzęsienia ziemi w Japonii, zachęcając inwestor&oacute;w do wyzbywania się ryzykownych aktyw&oacute;w. Nasze modele inwestycyjne odczuły gwałtowne spadki indeks&oacute;w. Pod koniec miesiąca rynki jednak odrobiły straty. Rynki obligacji w Azji i Stanach Zjednoczonych zareagowały wzrostami. Niemieckie obligacje rządowe zakończyły marzec spadkami. Notowania euro odbiły, z kolei japoński jen zakończył miesiąc ze spadkiem o 2 proc. po gwałtownym wzroście o 4 proc. kr&oacute;tko po trzęsieniu ziemi na tle wsp&oacute;lnej interwencji kraj&oacute;w grupy G7. Niepokoje na Bliskim Wschodzie miały dominujący wpływ na notowania surowc&oacute;w energetycznych, kt&oacute;re utrzymywały bieżące trendy. Notowania złota utrzymywały się w pobliżu historycznych maksim&oacute;w, z kolei dolar amerykański ucierpiał pod wpływem ciężaru inflacyjnych decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Rynki rolne zanotowały korektę. Jednocześnie, kr&oacute;tkoterminowe strategie Superfund pozytywnie przyczyniły się do og&oacute;lnych wynik&oacute;w na tle stabilnych wzrost&oacute;w we wszystkich sektorach.<br /> <br /> Czerwcowe kontrakty na złoto zakończyły burzliwy miesiąc ze wzrostem o 2 proc. przy utrzymującym się, zapoczątkowanym w lutym br. przejściu z poprawy wynik&oacute;w makroekonomicznych w kierunku ryzyk inflacyjnych. Codzienne doniesienia o rosnących cenach żywności napędzały obawy inflacyjne. Na rynku złota w połowie miesiąca nastąpiła korekta o 4,4 proc. na skutek katastrofy w Japonii, w sytuacji wyzbywania się ryzykownych aktyw&oacute;w przez inwestor&oacute;w.<br /> <br /> Zapoznaj się z pełną wersją <a href="../hp07/download/ManagersReport_PL_0311.pdf" target="_blank">Raportu</a> z zarządzania za marzec 2011</p>