Raport z zarządzania czerwiec 2011

<p> Strategie inwestycyjne Superfund przyniosły w czerwcu słabe wyniki, przez zapoczątkowaną w maju korektę na rynkach akcji i towar&oacute;w. Dopiero koniec miesiąca przyni&oacute;sł odwr&oacute;cenie trendu. Początkowa wyprzedaż akcji miała swoje źr&oacute;dło w słabych danych makro i braku porozumienia między greckimi a europejskimi politykami co do dalszej pomocy. Także rynki surowc&oacute;w energetycznych słabły, podczas gdy zyskiwały bezpieczne papiery skarbowe, zwłaszcza w świetle obniżenia długoterminowych prognoz inflacyjnych EBC i Fedu. W związku z prognozami inflacyjnymi, ceny złota i srebra zakończyły miesiąc pod kreską. Wobec znakomitej pogody i wzrostu szacunkowych zapas&oacute;w, obniżyły się także notowania zb&oacute;ż. Miedź odbiła się pod koniec miesiąca, a jej wzrost wartości napędzał popyt ze strony Chin. Kr&oacute;tkoterminowe strategie Superfund miały pozytywny wpływ na og&oacute;lne wyniki, ponieważ zyski na rynkach obligacji, metali i akcji, zneutralizowały straty odnotowane na walutach i surowcach energetycznych.<br /> <br /> Strategie Superfund nie osiągnęły w czerwcu zakładanych wynik&oacute;w, ponieważ negatywny wpływ na zyski miała duża zmienność i og&oacute;lne tendencje spadkowe na rynkach. Notowania złota wyrażone w euro osiągnęły historyczne szczyty: 22 czerwca cena kruszcu wyniosła prawie 1100 euro. P&oacute;źniej, po przyjęciu przez Grecję pakietu ustaw oszczędnościowych i komunikatach EBC i Fedu o długoterminowej inflacji, ustabilizowała się na poziomie 1046 euro.<br /> <br /> Zapoznaj się z pełną wersją <a href="../hp07/download/MR_PL_06_11.pdf" target="_blank">Raportu</a> z zarządzania za czerwiec 2011</p>