Raport z zarządzania lipiec 2011

<p> W lipcu strategie Superfund ponownie się sprawdziły, przynosząc solidne zyski. R&oacute;sł popyt na aktywa bezpieczne. Rynki akcji nadal przeżywały trudne chwile, bowiem niezdecydowanie polityk&oacute;w w sprawie rozwiązania problemu zadłużenia w Europie i USA silnie rzutowało na perspektywy przyszłych wzrost&oacute;w. Obniżenie ratingu dług&oacute;w Portugalii i Irlandii do poziomu śmieciowego i straty poniesione przez prywatnych posiadaczy obligacji Grecji, skutkowały silną wyprzedażą akcji. Malejącej aktywności na akcjach towarzyszyła kontynuacja trendu wzrostowego obligacji niemieckich i amerykańskich. Frank szwajcarski skorzystał z rozwoju sytuacji, zmierzając do kolejnych rekord&oacute;w, dolara australijskiego zaś wzmocniły lepsze od oczekiwanych dane z gospodarki. Obniżenie prognoz zbior&oacute;w przez złą pogodę wywindowało notowania zb&oacute;ż i cukru, podczas gdy zr&oacute;wnoważenie podaży i popytu sprzyjało wyprzedaży kawy i bawełny. Kr&oacute;tkoterminowe strategie Superfund miały pozytywny wpływ na og&oacute;lne wyniki, gdyż zyski na rynkach obligacji i akcji zneutralizowały niewielkie straty na walutach, metalach i surowcach energetycznych.<br /> <br /> Nasze modele pozwoliły w lipcu osiągnąć bardzo dobre wyniki na złocie, w miarę przyspieszenia kryzysu zadłużenia w Europie i USA, skutkującego silnym popytem na alternatywne aktywa. Towarzyszące wyprzedaży na rynkach akcji zakupy, motywowane ucieczką w bezpieczne rewiry, wywindowały w lipcu złoto kontraktowane z dostawą w grudniu na rekordowe szczyty zar&oacute;wno w euro ( 9,3%), jak i dolarze ( 8,4%).<br /> <br /> Zapoznaj się z pełną wersją <a href="../hp07/download/MR_PL_07_11.pdf" target="_blank">Raportu</a> z zarządzania za lipiec 2011.</p>