Raport z zarządzania wrzesień 2011

<p> Wraz z narastającym poziomem niepewności gospodarczej, strategie Superfund we wrześniu osiągnęły niezadowalające wyniki, do czego przyczyniła się gwałtowna wyprzedaż na rynku towarowym i r&oacute;wnoczesna ucieczka do dolara i papier&oacute;w skarbowych. Wcześniej pod presją znalazły się akcje, co przy słabych danych z amerykańskiego rynku pracy i rosnących zawirowaniach na europejskich rynkach pieniężnych przyczyniło się do zamykania pozycji na tym rynku. Dolar zyskał na wartości wraz z amerykańskimi i europejskimi papierami skarbowymi, gdy inwestorzy pospiesznie przenosili swoje środki do bezpiecznych aktyw&oacute;w, w oczekiwaniu na dalsze informacje wyjaśniające ze strony europejskich organ&oacute;w. Z powodu głębokiego przeszacowania popytu, silniejszego dolara i poprawy prognoz zbior&oacute;w, szczeg&oacute;lnie silnie ucierpiał rynek zb&oacute;ż i towar&oacute;w nietrwałych. Kr&oacute;tkoterminowe strategie Superfund przyczyniły się do słabszych og&oacute;lnych wynik&oacute;w, gdyż straty na walutach i surowcach energetycznych zmniejszyły zyski na obligacjach, metalach i akcjach.<br /> <br /> Na początku miesiąca, grudniowe kontrakty na złoto osiągnęły historyczne rekordy cenowe, zanim trend ten nie odwr&oacute;cił się, przynosząc stratę w wysokości 11,5%. Podjęte przez Bank Rezerwy Federalnej działania, zmierzające do zminimalizowania obaw inflacyjnych, spowodowały masową wyprzedaż towar&oacute;w. Rosnące depozyty zabezpieczające ( 21%) i wyjątkowo silny dolar ( 6,1%) r&oacute;wnież przyczyniły się do poniesionych strat.<br /> <br /> Zapoznaj się z pełną wersją <a href="../hp07/download/MR_PL_09_11.pdf" target="_blank">Raportu</a> z zarządzania za wrzesień 2011</p>