Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Superfund Trend Bis Powiązany FIO

<p> I. Zarząd Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (&bdquo;Towarzystwo&rdquo;), na podstawie postanowień art. 84 ust. 3 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z p&oacute;źn. zm.), działając w imieniu zarządzanego przez Towarzystwo, Superfund Trend Bis Powiązany Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (&bdquo;Fundusz&rdquo;), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 254, zawiesza zbywanie oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu.</p> <p> Całość ogłoszenia: <a href="../hp07/download/Ogloszenie_Trend_Bis_101111.pdf" target="_blank">tutaj</a></p>