Ogłoszenie o wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Superfund TFI SA

<p> Ogłoszenie o wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 2 grudnia 2011 roku<br /> <a href="http://www.superfund.pl/hp07/download/Ogloszenie_SFIO_201111.pdf" target="_blank">Więcej</a></p> <p> Ogłoszenie o wznowieniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 2 grudnia 2011 roku<br /> <a href="http://www.superfund.pl/hp07/download/Ogloszenie_Trend_Bis_201111.pdf" target="_blank">Więcej</a></p> <p> Ogłoszenie o wznowieniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 2 grudnia 2011 roku<br /> <a href="http://www.superfund.pl/hp07/download/Ogloszenie_Trend_Plus_201111.pdf" target="_blank">Więcej</a></p> <p> Ogłoszenie o wznowieniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 2 grudnia 2011 roku<br /> <a href="http://www.superfund.pl/hp07/download/Ogloszenie_Trend_Podstawowy_201111.pdf" target="_blank">Więcej</a></p>