Drodzy Inwestorzy, Drodzy Partnerzy

Mam przyjemność przekazać bardzo pozytywną informację. Luksemburski urząd nadzoru nad rynkiem finansowym (CSSF) wyraził zgodę na wznowienie wycen aktywów zagranicznego funduszu Superfund Sicav. Procedury zostały już uruchomione i wznowienie wycen nastąpi do 30 listopada 2011.

Maciej Brysławski
Prezes Zarządu
Superfund TFI SA