Raport z zarządzania październik 2011

Ponowny optymizm przyspieszył powrót inwestorów do podejmowania ryzyka, co spowodowało, że strategie Superfund osiągnęły w październiku wyniki gorsze od rynku. Indeksy akcyjne zwyżkowały, do czego przyczyniły się bardzo dobre wyniki amerykańskich spółek i dane dotyczące PKB, ogłoszone równolegle z zawarciem wstępnego porozumienia dotyczącego kryzysu zadłużenia w Europe. Obligacje sprzedawały się znakomicie, gdyż działania podjęte w Europie w związku z kryzysem zadłużenia przyczyniły się do powstania optymistycznych nastrojów. Miała w tym również swój udział ropa naftowa i metale pospolite, gdy okazało się, że wrześniowe straty spowodowały ponowne fizyczne zapotrzebowanie na surowce. Transakcje terminowe na złocie odrobiły straty, a waluty surowcowe rosły. Produkty rolne zakończyły miesiąc z mieszanymi wynikami. Krótkoterminowe strategie Superfund nie były w stanie dotrzymać kroku szybkim zmianom kierunków, gdyż straty na obligacjach, walutach, surowcach energetycznych i akcjach zostały zrekompensowane zyskami osiągniętymi na metalach.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za październik 2011