Raport z zarządzania listopad 2011

W listopadzie strategie inwestycyjne Superfund osiągnęły wyniki gorsze od spodziewanych, ponieważ trwający kryzys zadłużeniowy strefy euro spowodował perturbacje na rynkach i skłonił inwestorów do poszukiwania bezpiecznych inwestycji. Do końca miesiąca indeksy odrobiły duże straty dzięki skoordynowanym działaniom podjętym przez banki centralne strefy euro, USA, Kanady, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Japonii, które przyczyniły się do obniżenia kosztów finansowania w dolarach, zapewniając rynkom tak bardzo potrzebny optymizm. W listopadzie dolar amerykański na krótko ponownie stał się bezpieczną walutą, gdyż inwestorzy przenosili swoje inwestycje ze złota i franka szwajcarskiego. Notowania metali odnotowały spadki, co w zasadzie było korzystne dla pozycji Superfund, ponieważ wzrost cen został powstrzymany obawami dotyczącymi globalnego popytu związanymi z kryzysem zadłużeniowym strefy euro, przy równoczesnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego Chin.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za listopad 2011