Zmiana w zarządzie Superfund TFI SA

Stanowisko prezesa zarządu Superfund TFI z dniem 2 stycznia 2012 roku objął Arkadiusz Huzarek, dotychczasowy członek zarządu, zastępując na tym stanowisku pana Macieja Brysławskiego. W skład zarządu wchodzi ponadto pan Alexander Peisteiner.