RAPORT Z ZARZĄDZANIA GRUDZIEŃ 2011

Wyniki osiągnięte w grudniu w ramach strategii Superfund rozczarowały, ponieważ rynki nadal znajdowały się pod silnym wpływem niekorzystnych czynników makroekonomicznych, odnotowując kolejny miesiąc wzmożonej zmienności notowań. Na pożegnanie roku akcje zanotowały niewielki wzrost dzięki dobrym wiadomościom z USA. Dolar umacniał się kosztem złota, gdyż inwestorzy uznali go za bezpieczniejszą przystań, a ceny kontraktów terminowych na złoto kształtowały się poniżej średniej ruchomej z ostatnich 200 dni. Ceny zbóż szybko rosły za sprawą słabszych plonów soi i kukurydzy, natomiast ceny „miękkich” surowców utrzymywały się na niskim poziomie dzięki stabilnej produkcji. Tymczasem ceny metali bazowych pozostały w tyle, ponieważ zapasy aluminium wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu, a popyt na miedź zmalał w reakcji na słabsze prognozy wzrostu produkcji przemysłowej w Chinach. Huśtawkę cen ropy zawdzięczamy wzrostowi napięcia między USA a Iranem, a spadek cen gazu ziemnego – wyższym niż zwykle temperaturom  na Środkowym Zachodzie USA i dużym zapasom.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za grudzień 2011