Superfund SFIO Płynnościowy

<p class="Folge"> Mimo dużych turbulencji na rynkach finansowych, fundusz got&oacute;wkowy Superfund SFIO Płynnościowy osiąga dobre wyniki i plasuje się w czoł&oacute;wce zestawienia funduszy pieniężnych i got&oacute;wkowych. W zestawieniu wynik&oacute;w za ostatnie trzy lata Płynnościowy zajmuje wysokie sz&oacute;ste miejsce.</p> <p class="ImageText"> Tabela: Stopy zwrotu funduszy got&oacute;wkowych i pieniężnych w okresie ostatnich 3 lat</p> <p> <img src="../download/PL/news/20120726_Plynnosciowy.png" /></p> <p class="Disclaimer"> Źr&oacute;dło: Analizy Online, Stopy zwrotu funduszy got&oacute;wkowych i pieniężnych w okresie ostatnich 3 lat (08.05.2009 &ndash; 09.05.2012)</p>