ZWROT PIERWSZEJ TRANSZY ŚRODKÓW Z MF GLOBAL

Do luksemburskiego funduszu Superfund SICAV wpłynęła pierwsza transza środków pieniężnych z MF Global. Powiernik MF Global w USA poinformował, że na chwilę obecną – w zależności od funduszu – zostało uwolnionych między 12 a 39 proc. środków.
W chwili obecnej Superfund TFI oczekuje na decyzję Rady Dyrektorów funduszu luksemburskiego w sprawie przekazania środków inwestorom, w tym funduszom zarządzanym przez Superfund TFI. Kiedy tylko fundusze Superfund w Polsce będą mogły dysponować odzyskanymi środkami rozpocznie się proces zwracania ich inwestorom, którzy posiadali jednostki uczestnictwa subfunduszy: Superfund A, Superfund B, Superfund C, Superfund GoldFuture oraz funduszy Superfund Trend Plus Powiązany FIO i Superfund Trend Bis Powiązany FIO.