Superfund Gold Future na czele stawki

Metale szlachetne, ropa naftowa, miedź i akcje spółek wydobywczych na tym fundusze surowcowe zarabiały w tym roku najwięcej – napisała red. Jagoda Fryc w dzienniku Puls Biznesu.
Od początku roku ceny surowców biją rekordy. Cieszyć się mogą przede wszystkim posiadacze złotego kruszcu, który podrożał o 15 proc. Zyskiwały również pozostałe metale szlachetne - srebro i platyna oraz przemysłowe, m.in. miedź, czytamy w Pulsie Biznesu.
Redaktor Jagoda Fryc podkreśla, że hossa na rynku surowców pomogła funduszom surowcowym. Od początku roku najwięcej dały zarobić produkty wyceniane w dolarze. Prym wiodły fundusze złota z oferty Superfund TFI. Jednostka wyrażona w amerykańskiej walucie podrożała o 15,8 proc, a w euro o 14,4 proc. Ich aktywa lokowane są w fundusze Superfund Green A USD i Superfund Green B USD. Do 30 proc. portfela mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty i depozyty.

Więcej w artykule Fundusze wykorzystały szansę w dzienniku Puls Biznesu (NR 43) z dnia 1 marca 2012 roku.