Raport z zarządzania styczeń 2012

Strategie Superfund przyniosły mieszane wyniki, ponieważ wzrost optymizmu wobec kwestii rozwiązania problemu zadłużenia europejskiego i pozytywne odczyty wskaźników wzrostu skłoniły inwestorów do przyjęcia dodatkowego ryzyka. USD stracił do walut głównych za sprawą likwidacji „bezpiecznych pozycji”. Na spadku dolara skorzystało złoto, zyskując 10%, co oznacza ponowny wzrost kursu znacznie powyżej 200dniowej średniej kroczącej, podczas gdy kursy metali podstawowych wzrosły wskutek ograniczeń produkcji i przewidywanego wzrostu popytu w Chinach. Ceny benzyny na nowojorskiej giełdzie Nymex stopniowo rosły, ze względu na coraz większe problemy po stronie podaży, wynikające z zamknięcia wielu rafinerii, natomiast ceny gazu ziemnego spadły do poziomu najniższego od 10 lat. Balansujące na granicy suszy warunki w rolniczych regionach Ameryki Pd. przyczyniły się do wzrostu cen zbóż, zanim amerykański Departament Rolnictwa (USDA) nieoczekiwanie podniósł prognozy podaży i produkcji. Nasze strategie krótkoterminowe pozytywnie wpłynęły na wyniki, generując zyski na rynkach obligacji, akcji i metali.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za styczeń 2012