Raport z zarządzania marzec 2012

Strategie wykorzystywane przez Superfund wygenerowały w marcu słabsze od oczekiwanych wyniki, gdyż szybko ewoluujące uwarunkowania makroekonomiczne poskutkowały brakiem wyraźnych trendów i zmiennością na rynkach. Indeks S&P 500 osiągnął najwyższy od czterech lat poziom, gdyż fundusze hedgingowe robiły największe zakupy akcji od dwóch lat. Nad rynkami zawisł jednak cień – pojawiły się oznaki, że w Chinach zaczyna się zaplanowane miękkie lądowanie. Gospodarki oparte na surowcach, takie jak australijska, odczuwają skutki zmniejszenia się popytu na metale nieszlachetne. Tymczasem PKB strefy euro nieoczekiwanie się skurczył – region nadal boryka się z kryzysem zadłużenia. Amerykańska Rezerwa Federalna dokonała optymistycznej rewizji perspektyw gospodarczych, ale później jej prezes Ben Bernanke ujawnił swoje obawy dotyczące długotrwałego bezrobocia. Ceny ropy naftowej spadły, gdyż wpływ napięć w Iranie osłabł na tle spowalniającego popytu światowego i znacznej podaży surowca. Nasze strategie krótkoterminowe przyniosły wyniki od mieszanych po nieznacznie niekorzystne.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za marzec 2012