Raport z zarządzania kwiecień 2012

Strategie Superfund przyniosły mieszane rezultaty, ze względu na przyswajanie przez rynek oznak nieznacznego wzrostu oraz obaw związanych z europejskim długiem publicznym. Zatrudnienie w USA wzrosło o zaledwie 120 000 etatów, co stanowiło najniższy wynik w okresie ostatnich 5 miesięcy. Treść protokołu Fed wskazuje na to, że amerykański bank centralny nie zdecyduje się na dalsze pobudzanie gospodarki, o ile nie nastąpi tąpnięcie, co spowodowało powstanie obaw o perspektywy wzrostu i popyt na surowce. PKB Chin wzrósł o 8,1% rok do roku w 1 kw. 2012r., odnotowując najniższą dynamikę w ostatnich 3 latach. Pesymistyczne nastroje w Europie zwiększyły niestabilność, a inicjatywy EBC mają dopiero rozwiązać problemy zadłużenia, czego wyrazem jest obniżenie ratingu długu Hiszpanii przez S&P. Indeksy dla sektora usług i przemysłu strefy euro spadły do najniższych wartości od 5 miesięcy, redukując wartość kontraktów terminowych na Euro Stoxx50 o 13% w okresie 6 tygodni. W reakcji na niepomyślny rozwój wydarzeń, inwestycje przeniesiono w instrumenty dłużne USA, Niemiec i Australii.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za kwiecień 2012