Dzienna wycena!

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność poinformować, że od 11 czerwca 2012r. wszystkie fundusze zarządzane przez Superfund TFI zmieniają częstotliwość wycen aktywów z tygodniowej na codzienną.

Oznacza to, iż uczestnicy funduszy Superfund TFI mają możliwość lepszego monitorowania wartości swoich inwestycji oraz mogą codziennie składać zlecenia nabyć, konwersji i odkupień jednostek uczestnictwa, które są realizowane po cenie jednostek uczestnictwa z dnia roboczego następującego po dniu złożenia zlecenia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, inwestorzy uzyskują szybszy niż dotychczas dostęp do swoich środków oraz możliwość bardziej aktywnego kształtowania swoich inwestycji
w ramach różnych strategii oferowanych przez Superfund.

Wprowadzenie dziennych wycen funduszy zarządzanych przez Superfund TFI jest wyrazem stałego dążenia Towarzystwa do dostarczenia inwestorom produktów finansowych o najwyższym standardzie i elementem ciągłego procesu poprawy jakości świadczonych usług.