Raport z zarządzania maj 2012

Strategie Superfund przyniosły doskonałe rezultaty ze względu na panującą niepewność i słabnący optymizm na rynkach, skłaniające wielu inwestorów do ucieczki w bezpieczne instrumenty. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie stanowiła główny temat doniesień prasowych, w których coraz częściej spekulowano o rychłym wyjściu Grecji ze strefy euro. Spadające nastroje w Niemczech, rosnące bezrobocie w strefie euro oraz kurczenie się sektora produkcyjnego wywołały gwałtowną ucieczkę od ryzyka we wszystkich sektorach. Euro osiągnęło poziom prawie najniższy od dwóch lat, gdy inwestorzy zwrócili się w stronę bezpieczniejszego dolara. Indeks S&P GSCI, grupujący 24 surowce, spadł o 13%, notując najgorszy wynik miesięczny od czasu recesji w 2008 roku. W wyniku dążenia inwestorów do zabezpieczenia kapitału, zyski z bezpiecznych instrumentów dłużnych spadły do historycznych minimów. Nasze modele krótkoterminowe zwiększyły miesięczne zyski za sprawą zyskownych pozycji na dolarze australijskim na CME, złocie na Comex i obligacjach skarbowych USA na CBT.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za maj 2012