Komunikat w sprawie bankructwa PBG

Szanowni Państwo.

W związku ze złożeniem wniosku o upadłość spółek z grupy PBG informujemy, że Superfund Płynnościowy oraz inne fundusze Superfund TFI nie posiadają i nie posiadały nigdy w portfelu obligacji spółek z grupy PBG. Ponadto, Zarządzający Superfund Płynnościowy, opierając się na dostępnych informacjach dotyczących sytuacji w jakiej znalazły się spółki z grupy PBG, systematycznie redukowali ewentualne pośrednie ekspozycje na obligacje spółek z grupy PBG, które mogłyby powstać wskutek inwestycji funduszu w inne polskie fundusze obligacyjne i pieniężne.

Dlatego też, pomimo dokonania przez wiele funduszy zarządzanych przez inne TFI odpisów na utratę wartości obligacji PBG, Superfund Płynnościowy zanotował w ubiegłym tygodniu wynik +0,11%, zgodny ze średnią rentownością funduszu.

Od początku rokuSuperfund Płynnościowy zarobił +2,46% w porównaniu ze średnią funduszy gotówkowych i pieniężnych wg. Analiz Online na poziomie +2,03%.