Zarządzający wybierze fundusz

Gazeta Giełdy Parkiet, Rzeczpospolita  20.06.2012, J. Morbiato

Autor artykułów pisze o funduszach funduszy, czyli takiej konstrukcji funduszu, gdzie Zarządzający w ramach realizowanej strategii wybierają do portfeli jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Wymienia 2 subfundusze z oferty Superfund TFI, zarządzane właśnie w taki sposób: Superfund SFIO Akcji i Superfund SFIO Płynnościowy.

Wykres towarzyszący publikacjom ukazuje wyniki funduszy inwestujących w inne fundusze na tle średnich dla danego typu produktów, a  fundusz Superfund Płynnościowy znajduje się w czołówce zestawienia, ze stopą zwrotu za 4 lata +25,5%, w porównaniu do średniej funduszy gotówkowych i pieniężnych Analiz Online na poziomie 19,3%.

Stopy zwrotu funduszy funduszy; Źródło: Parkiet, Analizy Online