Czy fundusze funduszy są dobrym rozwiązaniem?

Analizy Online, 14.06.2012 M. Lurie

Artykuł przedstawia fundusze funduszy, jako gotowe rozwiązania dla inwestorów. W tekście wymienione są tego typu fundusze dostępne w Polsce.

W ofercie Superfund TFI znajduje się z kolei fundusz Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO), do którego portfela wybierane są inne fundusze z tego segmentu rynku. Zarządzający wybiera różne fundusze, specjalizujące się w różnych segmentach rynku obligacji nieskarbowych, przy czym jeden fundusz stanowi nie więcej niż 20% portfela. Zarządzający Superfund dążą do tego, by mieć nieduże zaangażowanie na możliwe jak najszerszą grupę emitentów. Dodatkowo w kwietniu tego roku towarzystwo przekształciło jeden ze swoich subfunduszy w subfundusz funduszy akcyjnych - Superfund Akcji. Jego aktywa lokowane są w starannie wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, również te dotychczas niedostępne dla krajowych inwestorów. Analiza dotychczasowych wyników funduszy funduszy, na tle odpowiednich grup, pokazuje, że  rozwiązania te mogą być ciekawą ofertą dla klientów. Najlepiej wypada Superfund SFIO Płynnościowy, którego wyniki są w kolejnych latach kalendarzowych powyżej średniej dla funduszy gotówkowych i pieniężnych.” – pisze autorka tekstu.