Jedynie 40% funduszy na plusie

Parkiet, 05.06.2012, J.Morbiato

Pozytywnym zaskoczeniem maja okazały się fundusze Superfund TFI - najlepszy zarobił ponad 21 proc. - W maju nastąpiły idealne warunki dla systemu, według którego inwestujemy. Trendy, jakie pojawiły się na rynkach akcji, surowców, walut i obligacji, były wyraźne i trwałe. Dobry wynik to zasługa przede wszystkim długich pozycji na obligacjach (niemieckich, japońskich, amerykańskich), niektórych walutach (dolar, jen), a krótkich na akcjach i surowcach (aluminium, miedź, ropa naftowa) – wyjaśnia Seweryn Masalski, doradca inwestycyjny Superfund TFI.”  - tak w artykule o majowych wynikach autor pisze o Superfund.