Komunikat w sprawie spółki Polimeks-Mostostal

Szanowni Państwo.

W związku z trudną sytuacją finansową spółki Polimeks-Mostostal i dokonaniem przez niektóre fundusze inwestycyjne odpisów z tytułu utraty wartości obligacji tej firmy, informujemy, że żadne fundusze Superfund TFI nie posiadają w portfelu inwestycji w obligacje tego emitenta.