Raport z zarządzania lipiec 2012

Strategie Superfund odnotowały w lipcu mieszane stopy zwrotu. Niezrównoważony dług w Hiszpanii, czwartej pod względem wielkości gospodarki w Europie, zmusił władze lokalne do rozważenia wszystkich opcji, łącznie z pomocą finansową na pełną skalę, niewykonaniem zobowiązań lub nawet wyjściem ze strefy euro. W tym samym czasie przedstawiciele troiki, wierzycieli Grecji stwierdzili, że kraj nie realizuje celów budżetowych wymaganych w celu przyznania przez nich pakietu pomocowego o wartości 240 mld euro, co zwiększa ponownie prawdopodobieństwo wyjścia Grecji ze strefy euro. Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach spadło do 7,6%, najniższego poziomu w okresie ostatnich trzech lat, co spowodowało dwukrotne obniżenie stóp procentowych i trzykrotne obniżenie wymaganego poziomu rezerw bankowych w tym roku. Inwestorzy szukający ochrony przesunęli środki do bezpiecznych instrumentów dłużnych, w wyniku czego rentowność spadła do rekordowo niskich poziomów. Nasze strategie krótkoterminowe przyniosły mieszane rezultaty, na które złożyły się zyski na stopach procentowych i straty na metalach.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za lipiec 2012