Raport z zarządzania sierpień 2012

Strategie Superfund nieco rozczarowały wynikami, gdy po doniesieniach z banku centralnego zwiększył się apetyt inwestorów na ryzyko. Oświadczenie wydane pod koniec czerwca przez prezesa EBC, że zrobi on wszystko aby ochronić euro dowiodło, że jest to siła napędowa, która stoi za wyścigiem na europejskich rynkach kapitałowych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, ponownie potwierdziła wsparcie swojego kraju dla działań EBC, zwiększających oczekiwania na pobudzenie polityki pieniężnej. Ceny akcji amerykańskich rosły wspólnie z europejskimi, wspomagane przez szereg pozytywnych danych ekonomicznych, przy indeksie S&P500 najwyższym od 4 lat. Niepokoił utrzymujący się długo wysoki wskaźnik bezrobocia, powyżej 8% od lutego 2009 roku. Rynki energii wyraźnie się ożywiły, wzmocnione optymizmem z rynku amerykańskiego i strefy euro, potęgując napięcia na Bliskim Wschodzie i osłabienie dolara. Susza panująca w części USA doprowadziła do rekordowo wysokich cen kukurydzy i soi. Nasze krótkoterminowe strategie osiągnęły wyniki gorsze od spodziewanych, ze stratami na rynkach akcji, energii i walut.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za sierpień 2012