Komunikat w sprawie spółki Alterco S.A.

W związku ze zgłoszeniem przez Alterco S.A. wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu informujemy, że żaden fundusz zarządzany przez Superfund TFI nie posiada ani nie posiadał obligacji firmy Alterco S.A., a co za tym idzie sytuacja ta w żaden sposób nie wpłynie na wyniki funduszy Superfund.