Raport z zarządzania wrzesień 2012

Strategie Superfund przyniosły mieszane wyniki ze względu na uelastycznienie polityki banków centralnych, które skłoniło inwestorów do podejmowania większego ryzyka. Optymizm, który pojawił się po ogłoszeniu decyzji EBC o nielimitowanym skupie hiszpańskich i włoskich obligacji, został dodatkowo wzmocniony przez komunikat Fedu o uruchomieniu kolejnej, trzeciej transzy QE. W tych okolicznościach ceny akcji na całym świecie poszybowały w górę. Ceny metali nieszlachetnych wzrosły na fali nadziei na zwiększony popyt, a kursy złota i srebra zyskiwały dzięki inwestorom szukającym zabezpieczenia przed inflacją. Cena ropy na nowojorskiej giełdzie po raz pierwszy od maja sięgnęła 100 USD za baryłkę, zanim narastające zapasy oraz koniec letniego sezonu pomogły odwrócić ten trend. Ceny gazu ziemnego podskoczyły do rocznych maksimów z powodu niższych niż zwykle zapasów przed zimowym sezonem grzewczym. Nasze krótkoterminowe strategie przyniosły mieszane rezultaty, przynosząc zyski z inwestycji w metale i straty na rynku walut.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za wrzesień 2012