Raport z zarządzania październik 2012

Strategie Superfund nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pozytywne dane ekonomiczne sprzyjały wzrostom na rynkach akcji, a popyt na surowce pozostawał na niskim poziomie. Gospodarka chińska w dalszym ciągu zwalnia, choć oznaki stabilizacji są już widoczne. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne zmalały po raz 10. w okresie 11 miesięcy, przy jednoczesnej poprawie wyników eksportu i sprzedaży detalicznej. Bank Światowy obniżył prognozy stóp wzrostu na 2012 r. dla Azji Wschodniej do 7,2%, najniżej od 11 lat. Rynek nieruchomości w USA zbliża się do 4-letniego maksimum, podczas gdy stopa bezrobocia spadła poniżej 8% po raz pierwszy od 2009 r., przyczyniając się do wzrostów na rynkach akcji i odwrotu od instrumentów dłużnych. Rosnące zapasy ropy oraz paliw są w stanie z nadwyżką zaspokoić spadający popyt. Ceny benzyny RBOB spadały przez dziewięć sesji z rzędu, co oznacza najdłuższą serię spadkową od 25 lat. Nasze krótkoterminowe strategie przyniosły mieszane rezultaty, przynosząc zyski z operacji walutowych oraz straty z inwestycji w metale oraz transakcji na stopach procentowych.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za październik 2012