Raport z zarządzania grudzień 2012

Koniec 2012 r. przyniósł strategiom Superfund pozytywne wyniki, pomimo niepewności na rynkach z powodu negocjacji budżetowych w USA. Przed końcem roku liderzy polityczni w USA poszukiwali sposobów na uniknięcie tzw. klifu fiskalnego-impasu, który mógł doprowadzić do podwyżek podatków oraz cięć wydatków rządowych na kwotę 607 mld USD. Rezerwa Federalna ogłosiła zamiar nabywania papierów skarbowych na kwotę 45 mld USD miesięcznie, wiążąc jednocześnie po raz pierwszy swoją kluczową stopę procentową ze stopą bezrobocia i inflacji. Notowania akcji spółek amerykańskich zamknęły się niemal bez zmian, pomimo optymistycznych danych gospodarczych,a rynki akcji Europy i Azji odbiły się. Wzrostowi akcji spółek japońskich sprzyjał spadający kurs jena. Ceny złota i srebra znalazły się poniżej 200-dniowych średnich kroczących, podczas gdy ceny metali nieszlachetnych oraz energii wahały się w związku z różnicami prognoz popytu. Nasze krótkoterminowe strategie przyniosły mieszane wyniki, zyskując na inwestycjach w akcje i metale,ale tracąc na rynku surowców energetycznych.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za grudzień 2012