Raport z zarządzania styczeń 2013

Strategie Superfund przyniosły dobre wyniki, pozwalając inwestorom rozpocząć rok 2013 od zysków w wielu sektorach rynku. Styczeń okazał się być doskonałym miesiącem na giełdach akcji na całym świecie, gdyż optymistycznie nastawieni inwestorzy chętniej podejmowali ryzyko licząc na lepsze zyski. W USA zarówno S&P500, jak i Dow Jones osiągnęły swoje 5-letnie maksyma, a ustawodawcom udało się zapobiec podwyżkom podatków oraz cięciom wydatków wynikających z tzw. klifu fiskalnego. Akcje zdrożały także w Europie na skutek pojawiających się oznak normalizacji sytuacji finansowej. Wiele banków strefy euro skorzystało z możliwości spłaty 3-letnich pożyczek awaryjnych udzielonych im przez EBC. Chińskie PKB powróciło na ścieżkę wzrostu na skutek odbicia w sektorze produkcji. Rosnący poziom zaufania co do stanu globalnej gospodarki spowodował wzrosty cen ropy oraz metali nieszlachetnych i jednoczesny spadek popytu na złoto jako inwestycję alternatywną. Nasze krótkoterminowe modele przyczyniły się istotnie do pozytywnych stóp zwrotu, zyskując na rynkach akcji, energii oraz walut.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za styczeń 2013