Raport z zarządzania marzec 2013

Strategia managed futures - Superfund Green - opiera się na podążaniu za trendami, o czasie trwania od średnio- do długoterminowym. Spektrum możliwości transakcyjnych obejmuje około 150 rynków całego świata, zarówno finansowych, jak i surowcowych. W celu jak najlepszego wykorzystania tak szerokiej dywersyfikacji, strategię Superfund Green wzbogacają również krótkoterminowe strategie, takie jak modele prognostyczne czy inwestowanie pod odwrócenie trendu. Taka kompozycja strategii pozwala na osiąganie zysków na wzrostach, jak również na spadkach instrumentów rynkowych. Od marca 1996 roku fundusze Superfund Green działają na świecie, bazując na autorskim, w pełni zautomatyzowanym systemie transakcyjnym, pozbawionym emocji towarzyszących człowiekowi. Ryzyko jest nieustannie monitorowane, a wielkość każdej pozycji jest dostosowywana do zmienności rynku, na którym transakcja jest zawierana. Dzięki niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów w długim terminie, fundusze typu managed futures - Superfund Green - w Polsce reprezentowane przez Superfund SFIO A, B, C oraz TREND Plus i TREND Bis - są doskonałym wzbogaceniem każdego portfela inwestycyjnego.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za marzec 2013