Nowy adres siedziby Superfund TFI od 19 października 2015

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 19 października 2015 roku Superfund TFI S.A. działać będzie w nowej siedzibie, pod adresem: ulica Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów, telefaksów oraz adresy email nie ulegną zmianie.

Wszelką korespondencję dotyczącą Superfund TFI S.A. bądź funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI S.A. prosimy przesyłać, począwszy od dnia 19 października 2015 roku, pod nowy adres, wskazany powyżej. Również od dnia 19 października 2015 roku zapraszamy naszych klientów oraz osoby i instytucje współpracujące do wizyt bezpośrednio w nowej siedzibie Superfund TFI S.A. przy ulicy Dzielnej 60.