Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy