Strategie i fundusze Superfund

Strategie złota

Unikalna strategia łącząca inwestycje w złoto ze strategią managed futures.

Fundusze

Strategia z ekspozycją na globalny rynek metali szlachetnych w szczególności złota.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia srebra

Unikalna strategia łącząca inwestycje w srebro ze strategią managed futures.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategie absolutnej stopy zwrotu

Strategie których celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynkach akcji czy obligacji.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia akcyjna

Strategia opierająca się na akcjach polskich, utrzymująca pełne zaangażowanie na rynkach akcji.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia dłużna uniwersalna

Strategia dłużna uniwersalna, oferta dla inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia dłużna długoterminowa

Strategia inwestująca bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia managed futures

Sprawdzona średnio i długoterminowa strategia podążania za trendami. Potencjał zysku na około 150 rynkach finansowych i towarowych kontraktów terminowych.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Krótkoterminowa strategia managed futures

Krótkoterminowa strategia podążania za trendami. Potencjał zysku na około 60 rynkach finansowych i towarowych kontraktów terminowych.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Asset Management

Asset Management FIO Portfelowy

Usługa polegająca na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach Superfund FIO Portfelowy. Dla portfeli od wartości 10 000 PLN.

Strategie

Dowiedz się więcej

Asset Management SFIO

Usługa polegająca na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach Superfund SFIO. Dla portfeli od wartości 40 000 EUR.

Strategie

Dowiedz się więcej

Asset Management PRP

Usługa polegająca na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach Superfund FIO Portfelowy.

Strategie

Dowiedz się więcej

Programy oszczędnościowe

PSO Silver

Wyspecjalizowany program inwestycyjny, oparty na funduszu Superfund Silver Powiązany (kat. PSI)

Dowiedz się więcej

PSO Moje Jutro

Wyspecjalizowany program inwestycyjny, oparty na funduszu Superfund FIO Portfelowy

Strategie

Dowiedz się więcej

PEO Portfel na przyszłość

Wyspecjalizowany program inwestycyjny, oparty na funduszu Superfund FIO Portfelowy dystrybuowany przez placówki Santander Bank Polska S.A.

Strategie

Programy emerytalne

IKZE z Superfund

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) daje możliwość odkładania środków na przyszłość i jednocześnie odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych wpłat na konto.

Strategie

Dowiedz się więcej

Przyszłość inwestowania