Superfund Akcyjny PLN

Superfund Akcyjny to subfundusz akcji polskich, który utrzymuje pełne zaangażowanie na rynku akcji. Zarządzający w oparciu o analizę poszczególnych spółek dobierają do portfela spółki, które w ich ocenie będą zachowywać się lepiej niż rynek. Ponadto Superfund Akcyjny dzięki szerokiej polityce inwestycyjne może osiągać ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez wykorzystanie inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji w inne fundusze. Odpowiednia selekcja spółek w połączeniu z ograniczonym komponentem inwestycji zagranicznych ma pozwolić funduszowi na osiąganie wyników lepszy od szerokiego rynku.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Akcyjny PLNWięcej
Wycena: 106.23 (2021-11-30)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
1.6 %-6.0 %-7.0 %-5.8 %18.1 %21.6 %13.7 %14.7 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2021-09-30)

Sektory(2021-09-30)

Waluty(2021-09-30)
Fakty

Typ funduszu: Akcji polskich uniwersalny

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2021-11-30): 106.23

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,50 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 07 1880 0009 0000 0013 0090 2002

Powiązane materiały

Przyszłość inwestowania