Asset Management PRP

Strategia absolutnej stopy zwrotu PRP

Usługa Asset Management PRP polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie ze strategią Absolutnej Stopy Zwrotu PRP. Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management PRP jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 50 000 PLN.

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wyniki

Strategia absolutnej stopy zwrotu PRPWięcej
(2023-11-30)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.1 %4.7 %4.2 %4.3 %5.2 %16.0 %10.3 %17.0 %14.8 %
Więcej

Fakty

Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Data uruchomienia: 2014-10-23

Min. kwota inwestycji: 50 000 PLN

Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak

Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak

Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)

Powiązane materiały

Inwestuj lepiej