Superfund Green USD

Superfund Green, charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Stosowana strategia czyni ten rodzaj produktów finansowych całkowicie odmiennym, a zarazem innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania i jest idealnym sposobem na dokonanie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Strategia bazuje na zasadzie podążania za trendami, co oznacza, że system obserwuje ruchy cen na rynkach i czeka na okazje inwestycyjne, ażeby jak najlepiej wykorzystać potencjał występujących trendów – to sprawia, że potrafi wygenerować dodatnie stopy zwrotu niezależnie od tego czy rynek rośnie, czy spada. Strategia korzysta z własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestujących na około 150 międzynarodowych rynkach kontraktów terminowych zapewniających odpowiednią dywersyfikację oraz szybkie i pozbawione emocji reagowanie na sygnały rynkowe.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Green USDWięcej
Wycena: 217.91 (2021-11-30)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
1.3 %-9.2 %-9.3 %-14.9 %-2.0 %14.8 %16.6 %-17.3 %-3.9 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2021-10-31)

Waluty(2021-10-31)
Fakty

Typ funduszu: Absolutnej stopy zwrotu

Data uruchomienia: 2005-12-13

Aktualna wartość j.u. (2021-11-30): 217.91

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,20 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 05 1880 0009 0000 0013 0047 3007

Rachunek nabycia EUR: 36 1880 0009 0000 0013 0047 3031

Rachunek nabycia USD: 58 1880 0009 0000 0013 0047 3023

Przyszłość inwestowania