Superfund Red USD

Superfund Red, charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Stosowana strategia czyni ten rodzaj produktów finansowych całkowicie odmiennym, a zarazem innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania i jest idealnym sposobem na dokonanie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Strategia bazuje na zasadzie podążania za krótkoterminowymi trendami, co oznacza, że system obserwuje ruchy cen na rynkach i czeka na okazje inwestycyjne, ażeby jak najlepiej wykorzystać potencjał występujących trendów – to sprawia, że potrafi wygenerować dodatnie stopy zwrotu niezależnie od tego czy rynek rośnie, czy spada. Strategia korzysta z własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestujących na około 60 międzynarodowych rynkach kontraktów terminowych zapewniających odpowiednią dywersyfikację oraz szybkie i pozbawione emocji reagowanie na sygnały rynkowe.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Red USDWięcej
Wycena: 92.22 (2021-11-30)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.7 %-9.4 %-14.0 %-24.2 %-20.0 %-30.6 %-31.6 %-25.1 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2021-10-31)

Waluty(2021-10-31)
Fakty

Typ funduszu: Absolutnej stopy zwrotu

Data uruchomienia: 2013-05-06

Aktualna wartość j.u. (2021-11-30): 92.22

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,20 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 41 1880 0009 0000 0013 0047 1001

Rachunek nabycia EUR: 44 1880 0009 0000 0013 0047 1044

Rachunek nabycia USD: 66 1880 0009 0000 0013 0047 1036

Przyszłość inwestowania