Superfund Silver PLN

Superfund Silver jest unikalnym funduszem, który łączy inwestycje w srebro ze strategią managed futures. Oparcie o cenę srebra pozwala inwestorom korzystać ze wzrostu cen metali szlachetnych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet wówczas, gdy cena srebra poruszają się w trendzie bocznym. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligację, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Silver PLNWięcej
Wycena: 482.15 (2021-11-30)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-1.1 %-10.5 %-8.7 %-22.4 %6.3 %-7.7 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2021-10-31)

Waluty(2021-10-31)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2020-08-06

Aktualna wartość j.u. (2021-11-30): 482.15

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,50 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 55 1880 0009 0000 0013 0053 7000

Rachunek nabycia EUR: 28 1880 0009 0000 0013 0053 7001

Rachunek nabycia USD: 44 1880 0009 0000 0013 0053 7004

Przyszłość inwestowania