Założyciel i właściciel Superfund

Christian Baha

Christian Baha jest założycielem Superfund. Zafascynowany już od dzieciństwa międzynarodowymi rynkami finansowymi, swoją pierwszą firmę założył w styczniu 1992 roku. Zajmowała się ona rozwojem oraz promocją oprogramowania komputerowego do analizy wykresów dla inwestorów indywidualnych.

W ciągu trzech lat oprogramowanie opierające się na analizie technicznej, stało się rynkowym liderem i stworzyło podstawy do założenia pierwszego funduszu w 1995 roku - Superfund AG (Quadriga AG). Pierwszy fundusz Superfund był początkiem drogi do międzynarodowego sukcesu firmy.

Zarząd Superfund TFI S.A.

Christian Gerencser

Prezes Zarządu

Aneta Żółkowska

Członek Zarządu

Jakub Domagalski

Członek Zarządu

Paweł Karczewski

Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Daniela Schrenk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dr Michael Kostka – Członek Rady Nadzorczej

Wolfgang Matzner – Członek Rady Nadzorczej

Przyszłość inwestowania