Założyciel i właściciel Superfund

Christian Baha

Christian Baha jest założycielem Superfund. Zafascynowany już od dzieciństwa międzynarodowymi rynkami finansowymi, swoją pierwszą firmę założył w styczniu 1992 roku. Zajmowała się ona rozwojem oraz promocją oprogramowania komputerowego do analizy wykresów dla inwestorów indywidualnych.

W ciągu trzech lat oprogramowanie opierające się na analizie technicznej, stało się rynkowym liderem i stworzyło podstawy do założenia pierwszego funduszu w 1995 roku - Superfund AG (Quadriga AG). Pierwszy fundusz Superfund był początkiem drogi do międzynarodowego sukcesu firmy.

Zarząd Superfund TFI S.A.

Paweł Karczewski

Prezes Zarządu

Do zarządu Superfund TFI S.A. dołączył w styczniu br. Od 10 kwietnia 2023 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa. Jest doświadczonym menadżerem, związanym z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym blisko 30 lat. Wcześniej przez 7 lat był Dyrektorem ds. Sprzedaży Instytucjonalnej w Quercus TFI S.A. 14 lat spędził w grupie Deutsche Banku, z czego 8 lat jako członek zarządu DB Securites S.A. odpowiedzialny za biznes maklerski w Europie Centralnej. Pracował w Banku Handlowym oraz Erste Securities. Przez prawie 4 lata zarządzał aktywami w towarzystwie ubezpieczeniowym z grupy RSA i w PTE PZU S.A. Z wyróżnieniem ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Master prestiżowej paryskiej uczelni HEC Group zdobyty w języku francuskim. Od 1995 roku posiada polską licencję maklerską nr 1475 oraz licencję maklerską Budapest Stock Exchange. Zdał pierwszą część egzaminu CFA. Włada kilkoma językami obcymi w tym biegle językiem angielskim i francuskim.

Aneta Żółkowska

Członek Zarządu

Z Superfund TFI związana od 2009 roku. Początkowo jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialna za współpracę z dystrybutorami Bankowymi i siecią Agentów. Funkcję Członka Zarządu pełni od 2016 roku. W Towarzystwie odpowiada za Komórkę Zarządzania Ryzykiem i Audytu Wewnętrznego oraz Departamentem Rozliczeń. Pracę w finansach rozpoczęła w 2000 roku w Banku Handlowym następnie na drodze fuzji trafiła do Citi Handlowego gdzie pełniła funkcję dyrektora oddziału a następnie przez 5 lat związana była z Departamentem Wealth Managmentu. Jest absolwentką Zarządzania na Uniwersytecie Podlaskim.

Filip Nowicki

Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia ze specjalizacją Rynki Kapitałowe. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 458 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2395. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 r. jako Trader w Domu Maklerskim Banku Ochronny Środowiska. W roku 2014 dołączył do zespołu Superfund TFI na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, a następnie Zarządzającego Funduszami. Od lat, w ramach zespołu zarządzającego, zarządza funduszami dłużnymi Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Obligacyjny. Zarządzane przez niego fundusze plasują się wśród najlepszych rozwiązań w obszarze instrumentów dłużnych dostępnych na polskim rynku. W 2023 roku wszedł w skład Zarządu Superfund TFI, obejmując nadzór nad działalnością inwestycyjną Towarzystwa.

Christian Gerencser

Członek Zarządu

Jakub Domagalski

Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Daniela Schrenk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wolfgang Matzner – Członek Rady Nadzorczej

Artur Gregorczyk – Członek Rady Nadzorczej

Inwestuj lepiej