Założyciel i właściciel Superfund

Christian Baha

Christian Baha jest założycielem Superfund. Zafascynowany już od dzieciństwa międzynarodowymi rynkami finansowymi, swoją pierwszą firmę założył w styczniu 1992 roku. Zajmowała się ona rozwojem oraz promocją oprogramowania komputerowego do analizy wykresów dla inwestorów indywidualnych.

W ciągu trzech lat oprogramowanie opierające się na analizie technicznej, stało się rynkowym liderem i stworzyło podstawy do założenia pierwszego funduszu w 1995 roku - Superfund AG (Quadriga AG). Pierwszy fundusz Superfund był początkiem drogi do międzynarodowego sukcesu firmy.

Zarząd Superfund TFI S.A.

Paweł Grubiak

Prezes Zarządu

W Superfund TFI pracuje od roku 2009 roku, początkowo jako Główny Analityk - Doradca Inwestycyjny, następnie jako Dyrektor Zarządzający Sprzedażą, Marketingiem i Produktami. Od czerwca 2012 roku wszedł w skład Zarządu Superfund TFI SA. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie uzyskane w kilku renomowanych instytucjach finansowych, m.in. w DM Banku Zachodniego S.A., Fortis Banku SA, Citibank Handlowy SA. Pracował na stanowiskach: Makler, Makler Specjalista, Analityk Finansowy, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Inwestycyjny. Zajmował się szeroko rozumianymi inwestycjami, tworzeniem optymalnych portfeli dla klientów, udzielaniem rekomendacji inwestycyjnych, wprowadzaniem i wdrażaniem nowych usług i produktów finansowych. Uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego, licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ukończył także Podyplomowe Studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Studium doradców inwestycyjnych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Aneta Żółkowska

Członek Zarządu

Z Superfund TFI związana od 2009 roku. Początkowo jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialna za współpracę z dystrybutorami Bankowymi i siecią Agentów. Funkcję Członka Zarządu pełni od 2016 roku. W Towarzystwie odpowiada za Komórkę Zarządzania Ryzykiem i Audytu Wewnętrznego oraz Departamentem Rozliczeń. Pracę w finansach rozpoczęła w 2000 roku w Banku Handlowym następnie na drodze fuzji trafiła do Citi Handlowego gdzie pełniła funkcję dyrektora oddziału a następnie przez 5 lat związana była z Departamentem Wealth Managmentu. Jest absolwentką Zarządzania na Uniwersytecie Podlaskim.

Rada nadzorcza

Daniela Schrenk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Pawlukiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Daniel Kijak - Członek Rady Nadzorczej

Przyszłość inwestowania